Chạm khắc

Công ty chúng tôi cung cấp dịch cụ khắc thông điệp yêu thương khi làm quà tặng ký tự theo yêu cầu khách hàng thông qua dịch vụ chạm khắc công nghệ cao.

Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các bộ sưu tập ngoại trừ dòng đồng hồ cơ. Tuy nhiên, độ dài ký tự khách phụ thuộc và kích thước của mặt đồng hồ như sau:

25mm : một dòng với 14-22 ký tự

30mm: hai dòng với 19-22 ký tự

34mm: hai dòng 19-21 ký tự

39mm: hai dòng 22-24 ký tự

41mm: hai dòng 22-24 ký tự

 

Máy chạm khắc đồng hồ Henry London

Máy khắc laser

mua ngay